مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری

آنچه موجب انقراض نژاد بشری می‌شود، قتل و کشتار و بی رحمی و دزدی و جنایت نیست؛ بلکه باور کردن این مساله است که ما سهم کمی در مسئولیت انجام این کارها داریم و شرایطی بوده که باید چنین کارهایی را انجام می‌دادیم.
“جرج برنانوس”نیاز به کمک یا سوال دارید؟