مسابقه میدون

اینجا درباره مسابقه میدون، عصر جدید کسب و کارها صحبت خواهیم کرد. در این مسابقه هم استعدادهای کسب و کار فرصت ارتباط با مخاطب خودشان را خواهند داشت و هم شاهد مسابقه کسب  و کار ها خواهیم بود.

مسابقه میدون

برای شرکت در اولین و بزرگترین مسابقه کسب و کار در ایران، مسابقه میدون، به سایت میدون مراجعه کنید و اگر بعنوان تماشاچی قصد شرکت دارید، به عکس بالا توجه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید