Consult[@]Abbaszadeh.org
76 55 27 88 21 98+ | 09106812239
عضویت در خبرنامه با ارسال پیامک به 3000234944

مشاوره، منتورینگ و کوچینگ

اگرچه واژه های مشاوره، منتورشیپ و کوچینگ به دفعات به اشتباه در جای یکدیگر استفاده شده است، ولیکن استفاده آنها در اینجا نافی تفاوت های ظریف آنها در اجرا نمی باشد. برخلاف بسیاری از حوزه ها، در قلمرو کسب و کار مشاوران و منتورهایی که تجارب اجرایی موفق دارند بسیار کارآزموده تر و آبدیده تر از سایرینی هستند که یا صرفا در حوزه آکادمیک فعالیت داشته اند و آموخته هایشان را در میدان نبرد نیازموده اند و یا آنهایی که با صحیح و خطا رشد کرده اند و علوم روز دنیا را چاشنی سبک و سیاق مدیریت و بینش و مسیر فعالیتشان نکرده اند. جدول زیر برخی از انواع منتورها و مشاوران کسب و کار را بر اساس معیارهای کلیدی مقایسه می کند.

درجات مختلف منتورها و مشاورها

بر اساس تحقیقاتی که بعمل آمده است در دو حالت شروع کسب و کار با کمک مشاور و منتور باتجربه و بدون مشاور و منتور(روش صحیح و خطا)، نتایج نشان می دهد که شروع استارتاپ و کسب و کار با روش صحیح و خطا در چهار ماه اول، بیش از ۵ برابر هزینه و ریسک مالی بیشتری برای افراد در بر داشته است.

و کوچینگ

بجای اختراع دوباره ی چرخ، از تجربه دیگران پل بسازیم و سریع تر رشد کنیم!

بر اساس آمار و داده های ما در ۷ سال اخیر، افراد، استارتاپ ها و کسب و کارهایی که بموقع از مشاور مناسب استفاده کرده اند یک دوازدهم سایرین هزینه کرده اند، ۲ برابر نرخ موفقیت بالاتری داشته اند و تا ۷ برابر بیشتر سرمایه جذب کرده اند.

در جدول زیر دو نوع مشاوره جلسه ای و مشاوره بلند مدت مقایسه شده است تا افراد بتوانند بنابر نیاز خودشان انتخاب اقتصادی تر و مناسب تری داشته باشند.

مقایسه انواع مشاوره