معرفی یک کتاب بسیار خوب

کتاب از حال بد به حال خوب

یک کتاب بسیار خوب به دانشجویان کلاس هایم معرفی کرده ام که شاید معرفی آن در اینجا هم خالی از لطف نباشد.

کتاب “از حال بد به حال خوب”  نوشته دکتر دیوید برنز با ترجمه ی خوب آقای قراچه داغی درباره بسیاری مسائل و دغدغه های روزمره صحبت می کند و راه حل های موثری بر پایه شناخت درمانی ارائه می دهد. اگر می خواهید فراتر از دانش تئوریک، در زمینه رشد شخصی و شغلی، بهبود ارتباطات و افزایش کیفیت زندگیتان گام های عملی و موثر بردارید، این کتاب مسیر گام به گام درستی را به شما نشان می دهد.

این کتاب خوب راجع به مسائلی چون سالم اندیشی، تنبلی و اهمال کاری، ترس، اضطراب، عزت نفس، مهارتهای ارتباطی، کنارآمدن با آدمهای مشکل، همینطور نظام ارزشها و باورها و راه های شاد زیستن صحبت می کند.

این کتاب را می توانید از سایت آدینه بوک بصورت اینترنتی سفارش دهید؛ همانطوری که غذای خودتون رو می توانید بصورت آنلاین از زودفود سفارش دهید.

دکتر دیوید برنزنیاز به کمک یا سوال دارید؟