برخی مقالات و مصاحبه های من در روزنامه ها

در این صفحه برخی مقالات و مصاحبه هایی که در روزنامه ها و نشریات از من منتشر شده قابل دسترس است.

استارتاپ در مزرعه و کشاورزی

انقلاب استارتاپ در کشاورزی و مزرعه

آرزوها و موفقیت‌های‌مان را بپردازیم

هزینه آرزوها و موفقیت مان را بپردازیم

شرایط سخت، هوشمندانه‌تر رفتار کنید بازاریابی جودویی

انقلاب استارتاپ در کشاورزی و مزرعه

خلاقیت محور

بازاریابی خلاقیت محور – بازاریابی چریکی

برای راه‌اندازی کسب‌وکار

بازاریابی خلاقیت محور – بازاریابی چریکی

منتورها در تبدیل استارت‌آپ‌ به کسب‌وکار روزنامه کسب و کار کیارش عباس زاده بنیانگذار زودفود اسنپ فود

موسس زودفود (اسنپ فود) و نقش منتورها

ارزش گذاری استارت آپ ها روزنامه کسب و کار

ارزش گذاری استارتاپ ها

برای راه‌اندازی استارتاپ روزنامه کسب و کار 1

راه اندازی کسب و کار نوین – استارتاپ

روزنامه بازارکار با بنیانگذار زودفود

بنیانگذار زودفود – سال 1388

بازاریابی چریکی
استارتاپی در کشاورزی
گام برای راه اندازی کسب و کار نوین
بازاریابی جودویی
منتورها در تبدیل استارتاپ به کسب و کار
ارزش گذاری استارتاپ ها