برخی مقالات و مصاحبه های من در روزنامه ها

[vc_row][vc_column][vc_column_text]در این صفحه برخی مقالات و مصاحبه هایی که در روزنامه ها و نشریات از من منتشر شده قابل دسترس است.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”8534″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://www.tejaratdaily.com/market-guilds/6907-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87.html”][vc_column_text]

انقلاب استارتاپ در کشاورزی و مزرعه

[/vc_column_text][vc_single_image image=”8536″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://www.tejaratdaily.com/note/6958-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85.html”][vc_column_text]

هزینه آرزوها و موفقیت مان را بپردازیم

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”8532″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://www.tejaratdaily.com/market-guilds/6827-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.html”][vc_column_text]

انقلاب استارتاپ در کشاورزی و مزرعه

[/vc_column_text][vc_single_image image=”8535″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://www.tejaratdaily.com/note/6757-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1.html”][vc_column_text]

بازاریابی خلاقیت محور – بازاریابی چریکی

[/vc_column_text][vc_single_image image=”8538″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”http://www.tejaratdaily.com/note/6699-%DB%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86.html”][vc_column_text]

بازاریابی خلاقیت محور – بازاریابی چریکی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”8544″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://kasbokarnews.ir/1396/09/04/v1-76638/”][vc_column_text]

موسس زودفود (اسنپ فود) و نقش منتورها

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”8545″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://kasbokarnews.ir/1397/05/13/%d9%be%db%8c%da%86%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%be-%d9%87%d8%a7/”][vc_column_text]

ارزش گذاری استارتاپ ها

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”8543″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://kasbokarnews.ir/1397/05/19/%db%b4%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8%e2%80%8c%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86/”][vc_column_text]

راه اندازی کسب و کار نوین – استارتاپ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”8431″ img_size=”medium” alignment=”center”][vc_column_text]

بنیانگذار زودفود – سال 1388

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”8409″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.abbaszadeh.org/بازاریابی-خلاقیت…ر-بازاریابی-چریک/”][vc_single_image image=”8411″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.abbaszadeh.org/انقلاب-استارتاپی-در-کشاورزی/”][vc_single_image image=”8413″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.abbaszadeh.org/چهار-گام-برای-را…ی-استارتاپ-کسب-و/”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”8410″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.abbaszadeh.org/بازاریابی-جودویی/”][vc_single_image image=”8412″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.abbaszadeh.org/نقش-منتورها-در-ت…ارتاپ-به-کسب-و-ک/”][vc_single_image image=”8414″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.abbaszadeh.org/پیچیدگی-ارزش-گذاری-استارت-آپ-ها/”][/vc_column][/vc_row]

نیاز به کمک یا سوال دارید؟