برای درخواست همکاری یا پروژه با شماره 88275576-021 تماس بگیرید

مشاوره (Consulting)، کوچینگ (Coaching) و منتورینگ (Mentoring) تفاوت ها و شباهت هایی با هم دارند اما آنچه که می خواهم به آن اشاره کنم، آمارهایی درمورد منتورینگ است که بر اساس تحقیقات و داده های موجود در جهان استخراج شده اند و پس از آن در یک جدول انواع متفاوت منتورها را بر اساس معیارهای کلیدی و مهم برایتان طبقه بندی کرده ام.

منتورینگ
منتورینگ
.jpg
داشتن منتور
درجات مختلف منتورها و مشاورها