Consult[@]Abbaszadeh.org
76 55 27 88 21 98+ | 09106812239
برای اطلاع از رویدادها، نام خود را به 3000234944 پیامک کنید

می خواهم استارتاپ و کسب و کار خودم را شروع کنم

اگر تصمیم به راه اندازی کسب و کار خود گرفته اید ، چه آن کسب و کار استارتاپ باشد و چه غیر استارتاپ، لازم است اصول اولیه شروع کسب و کار را بدانید. نه فقط تئوری بلکه دانستن مهارت های راه اندازی، اداره و توسعه کسب و کار بسیار برایتان ضرورت دارند.

اینکه چطور ایده ای را انتخاب کنید که بیشترین احتمال موفقیت و کمترین ریسک شکست را داشته باشد.

اینکه کدام ایده مناسب است و کدام ایده برای شما مناسب تر است.

اینکه چطور از همان زمان انتخاب ایده مزیت رقابتی خودتان را لحاظ کنید.

و اینکه در هر مرحله با چه چالش هایی روبرو خواهید شد و چه راهکارهایی پیش رو خواهید داشت همگی از ضروریاتی هستند که پیش از اقدام به شروع کسب و کار یا استارتاپ لازم است بیاموزید.

اگر چه عده ای تصور می کنند که با شروع سریع دارند در زمان و هزینه هایشان صرفه جویی می کنند ولی تجربه و داده های آماری نشان داده است که روش صحیح و خطا بسیار پر خطر است و بر اساس تجربه ما در صورت شکست می تواند سالانه حداقل ۵۰ میلیون تومان به زندگی شخصی افرادی که از صفر شروع کرده اند صدمه مالی و موازی آن آسیب عاطفی و روانی وارد کند.

تصور کنید بدون درک عمیق و شناخت کافی بازار کسب و کار خودتان را شروع می کنید و بعد از مدتی شکست می خورید. چه اتفاقی خواهد افتاد؟!

بله نه تنها ضرر مالی به شما تحمیل می شود بلکه به دلیل سرمایه گذاری روانی و عاطفی زیاد روی ایده تان، طبق تحقیقات علمی امکان افسردگی در شما بسیار زیاد خواهد بود و کافیست تصور کنید که هر یکسالی که در افسردگی بسر ببرید و نتوانید کار کنید و درآمد خوب داشته باشید چقدر ضرر خواهید کرد و چقدر از زندگیتان عقب می افتید. بله تنها با افسردگی و ناامیدی حاصل از شکست!

انتخاب هوشمندانه این است که چرخ را دوباره اختراع نکنید و از تجربه و آموخته های افرادی که در این مسیر جلوتر از شما هستند استفاده کنید.