می خواهم کسب و کار خودم را شروع کنم

[vc_headings borderclr=”#000000″ title=”چطور کسب و کار خودم را هوشمندانه آغاز کنم؟” titleclr=”#000000″]گام های شروع کسب و کار به زبان خودمانی

[/vc_headings]

گام اول: بدانم چه کاری مناسب من است و کدام مسیر را می خواهم طی کنم و جوگیر نشوم! کارآفرینی یا کارمندی؟!

گام دوم: ابزارهایی داشته باشم تا با آنها بتوانم ایده های متعددی که به ذهنم می رسد را طبقه بندی و ارزش گذاری کنم.

گام سوم: پیش از آغاز، معنای منابع، استراتژی، مدیریت مالی، تیم سازی و سایر مفاهیم کلیدی کسب و کار را بیاموزم.

سوال: مهمترین راز کسب موفقیت و ثروت که در دانشگاه ها آموزش داده نمی شود چیست؟