هدایایی گرانبها از کودکان خلاق

هدیه های گرانبهای بچه های تحت پوشش جمعیت امام علی (ع)

 

 

نقاشی و کاردستی های بچه های تحت پوشش جمعیت امام علی (ع)

نقاشی بچه های جمعیت امام علی (ع)

Hisilicon K3نیاز به کمک یا سوال دارید؟