همایش خلق ثروت از هیچ – دانشگاه تربیت مدرس

همایش خلق ثروت از هیچ به کمک دوستان خوبم در دانشگاه تربیت مدرس بار دیگر با موفقیت برگزار شد.

IMG_20170708_024447نیاز به کمک یا سوال دارید؟