پایان دوره مهارت های شغلی و زندگی

این دوره مهارت های شغلی و زندگی با تمام دوره هایی که قبلا برگزار کرده بودم از چند جهت خاص تر بود.

یکی نحوه تدریس و استفاده زیاد از بازیهای گروهی، Role Play، فیلم و کتاب

دیگری محتوای دوره بود که با وجود گستردگی مطالب طوری ادغام شد تا در طول سه ماه بتواند دانش و مهارت های لازم برای شروعی قدرتمند را فراهم آورد. در طول این دوره با وجود سنگین بودن مطالب، حاضرین بیشترین همراهی و مشارکت را داشتند و غنای کم نظیری به فضای کلاس بخشیدند.

ابزارها و مباحث مختلفی بکار گرفته شدند از جمله شخصیت شناسی MBTI، تحلیل رفتار متقابل TA، مباحثی از NLP، مهارت های زندگی شغلی و مهندسی معکوس رزومه، برخی مهارت های کسب و کار، قوانین توانگری تا مسائلی عمیق درباره باورهای افراد پیرامون موفقیت و ثروت و معنویت.

همینطور حضار با بخش های از ذهنشان که با ندایی از درون موجب تخریب و مانع موفقیت می شد، آشنا شدند و ابزارهایی برای شناخت و درک بهتر و در نهایت هدایت آن فرا گرفتند.نیاز به کمک یا سوال دارید؟