برای درخواست همکاری یا پروژه با شماره 88275576-021 تماس بگیرید

به زودی!

سنجش هوش و استعداد مالی، بهبود و ارتقای شغلی و پولی
در این پکیج ابتدا با تست های معتبر هوش و استعدادهای شما را اندازه گیری و تحلیل می کنیم و سپس موانع ذهنی که مانع موفقیت شما به اندازه شایستگی هایتان شده اند را شناسایی و رصد می کنیم. در نهایت نسبت به  رفع این موانع در یک فرآیند کوچینگ و آموزش اقدام خواهیم کرد تا میزان درآمد و رضایت شما از زندگی تان را افزایش دهیم.