چهار گام در BLS

چهار گام در BLS

متدولوژی BLS یا (BLS Method) را می توان در چهار گام خیلی ساده خلاصه کرد.

گام اول انتخاب ایده ای است که بتوان به شیوه BLS بدون سرمایه زیاد آن را آغاز کرد.

گام دوم اعتبار سنجی ایده است که عموما با MVP انجام می شود و شما فرضیه خود را آزمون می کنید که آیا مشتری محصول یا خدمات شما را دوست دارد و آن را خواهد خرید یا خیر.

گام سوم این است که پس از بازخورد گیری و اندازی گیری نتایج بر اساس داده های بدست آمده، محصول یا خدمت را بهینه سازی کنید و بهبود دهید.

گام چهارم توسعه و scale کردن استارتاپ شما خواهد بود. این مرحله یکی از بهترین زمانها برای جذب سرمایه است.

اگر در این زمینه نیاز به مشاوره یا آموزش دارید با شماره 5576-8827-021 تماس بگیرید.

نیاز به کمک یا سوال دارید؟