کارآفرینان و کارفرمایان

کارآفرینان و کارفرمایان

1)  بزرگترین چالش های مدیران شرکت ها در بخش منابع انسانی کدامند؟

2) چه پرسنلی در دراز مدت منافع سازمان شما را تامین می نمایند؟

3) چه پرسنلی بیشترین انطباق را با شرح شغلی مد نظر شما دارند؟

4) چگونه می توان تضادها و کشمکش های بین پرسنل زن و مرد را به  حداقل رساند؟

5) چگونه مدیران مرد می توانند پرسنل زن سازمان خود را بهتر درک کنند؟

6) مدیران زن  چگونه می توانند قدرت رهبری خود را برای هدایت پرسنل مرد افزایش دهند؟

7) آیا شرکت های کاریابی که بر اساس متد قدیمی فعالیت می کنند، کارآیی لازم و توان پاسخگویی به نیازهای سازمان شما را دارند؟

بسیاری از کارآفرینان و کارفرمایان بطور مداوم نارضایتی خود را از پرسنل بی انگیزه یا ناشایسته ابراز می کنند. سوال اینجاست که آیا پرسنلی که در یک حیطه کاری بی انگیزه یا ناشایسته هستند در سایر حیطه ها نیز از خود انگیزه لازم را نشان نخواهند داد؟!

پاسخ این سوال را باید در تیپ شخصیتی و فاکتورهایی که ترجیحات و عوامل انگیزه بخش به اشخاص را نمایان می سازد جستجو نمود.

این قبیل نارضایتی ها در بین هر دو قشر وجود دارد و حاکی از آن است که ترجیحات شخصیتی افراد و آنچه موجب انگیزش در پرسنل (جویندگان کار) می شود با مهارت ها و توانایی های فرد از یک سو و انتظارات کارفرمایان از سویی دیگر انطباق ندارد و از این رو این عدم تناسب در دراز مدت موجب نارضایتی و تحمیل هزینه های مالی، روانی و زمانی بسیاری به هر دو طرف می گردد.

انگیزش پرسنل

ابزار تیپ نمای شخصیتی مایرز بریگز (MBTI) نقش اثبات شده و بسیار موثر در افزایش شناخت فرد از ترجیحات و علایق فردی و شغلی و آنچه در دراز مدت موجب انگیزه و رضایت شغلی او می شود داراست. همینطور با کمک این ابزار بر اساس هر شرح شغلی، شناخت دقیقی از تیپ شخصیتی افرادی که قادرند در دراز مدت در جایگاه مورد نظر منافع سازمان را تامین نمایند بدست می آید؛ لذا این ابزار تامین منافع هر دو طرف را مد نظر دارد.

بنابراین خصوصیات شخصیتی فردی که مناسب یک جایگاه شغلی است با ابزار MBTI قابل شناسایی و تحلیل می باشد و می توان فردی را با خصوصیات منطبق بر شرح شغلی که مورد نیاز است  جستجو کرد و پس از تست شخصیتی و مصاحبه تا حد زیادی انگیزه و نحوه عملکرد او قابل پیش بینی خواهد بود.

برای درخواست مشاوره و همکاری از فرم زیر استفاده نمایید.

[contact-form-7 id=”1858″ title=”کارآفرینان و کارفرمایان”]

دیدگاهتان را بنویسید

نیاز به کمک یا سوال دارید؟