کارگاه از ایده تا کسب و کار – دانشگاه تربیت مدرس

به لطف الهی کارگاه از ایده تا کسب و کار بار دیگر با همه ی نقاط قوت و ضعف برگزار شد و با حمایت اساتید دانشگاه تربیت مدرس و مدیریت کاردان تیم برگزاری امیدوارم روز به روز بتوانیم در جهت تسهیل شرایط تبدیل ایده به عمل و شروع کسب و کار برای افراد خلاق و مستعد گام های استوارتری برداریم.

فضای استارتاپ و کسب و کارهای اینترنتی در کشور بسیار نیاز به مساعدت، هم فکری و ایجاد ساختار و سازماندهی دارد که با عنایت به برنامه ریزی های صورت گرفته تصور می کنم بتوانیم در آینده ی نزدیک، افق روشنی را نظاره گر باشیم.نیاز به کمک یا سوال دارید؟