Consult[@]Abbaszadeh.org
76 55 27 88 21 98+ | 09106812239
عضویت در خبرنامه با ارسال پیامک به 3000234944

کارگاه تیم سازی حرفه ای

در هر صنعتی، بکارگیری بهترین ها مساوی بهترین نتایج نیست و به همین دلیل است که رهبری، تیم سازی و همدلی ضرورت پیدا می کند