کوچینگ کسب و کار | کیارش عباس زاده | مشاوره بازاریابی و جذب سرمایه با بنیانگذار زودفود (اسنپ فود)
Consult[@]Abbaszadeh.org
76 55 27 88 21 98+
برای اطلاع از رویدادها، نام خود را به 3000234944 پیامک کنید

کوچینگ کسب و کار

کوچینگ

اگر سرعت رشد برایتان خیلی اهمیت دارد می توانید کوچینگ کسب و کار (VIP) را انتخاب نمائید.

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۵۵۷۶-۸۸۲۷-۰۲۱ تماس بگیرید.