یادگیری و خواب

نقش خواب در یادگیری

بر اساس مقاله جدیدی که در ششم ژوئن 2014 منتشر شده، خواب عمیق بر یادگیری مهارت های جدید تاثیر گذار است.

بدین ترتیب خواب عمیق درست بعد از یادگیری یک مهارت جدید و آن هم بدون گپ زمانی میان یادگیری و خواب توصیه می شود.

می توانید نسخه اصلی این مقاله را که در Science Mag  منتشر شده است از لینک زیر دانلود کنید.

Sleep promotes branch-specific formation of dendritic spines after learningنیاز به کمک یا سوال دارید؟