یاران پنهان

آنیما و آنیموس

بانوی درون - مرد درون - آنیما و آنیموس
  ما نمی توانیم با هزینه کردن از دیگری، بدون آسیب دیدن روح خودمان در این راه، شاد و راضی شویم.

 

به عبارت دیگر، تلاش برای رسیدن به شادی و موفقیت به هزینه دیگری، باعث مکافات درونی می شود.

یاران پنهان انسان، آنیما و آنیموس

یونگ - آنیما و آنیموس

نیاز به کمک یا سوال دارید؟