یک روز آفتابی در سرآوا

بعد یک جلسه ی خوب، توی ساختمان سرآوا در پارک فناوری پردیس بودیم، وقتی به بالای سر خودم نگاه کردم ایده ای به ذهنم رسید. توی این عکس تلاش کردم مثلا عکس هنری بگیرم با کمک انعکاس سقف شیشه ای. فکر می کنم برای شروع کار عکاسی بد نیست -;)

ساختمان سرآوا - پارک فناوری پردیسنیاز به کمک یا سوال دارید؟