3 تفاوت استارتاپ با نتورک

افرادی که تمایل به استقلال کمتری دارند بیشتر در مشاغل کارمندی احساس امنیت و رضایت می کنند و در نقطه مقابل افرادی که میل به استقلال  در آنها بیشتر است به سمت کارآفرینی، استارتاپ و یا شرکت های نتورک مارکتینگ (MLMبازاریابی شبکه ای یا) کشیده می شوند.

1- افراد برون گرا (E) به علت فضایی که در شرکت های شبکه ای وجود دارد و ارتباطات زیاد ماهیت این کار و همینطور همایش ها وکارهای دسته جمعی و گروهی بیشتر از سایرین به این شرکت ها جذب می شوند و احتمالا جدای از میزان درآمد، رضایت شغلی بالاتری خواهند داشت. از سویی در استارتاپ ها فضای حاکم متفاوت است؛ اگرچه در بسیاری شتابدهنده ها و مراکز رشد کارتیمی و گروهی ترویج می شود اما بازهم شدت آن با هیجانات حاکم در شرکت های شبکه ای متفاوت است. بنابراین می توان گفت افرادی که علاقه ی وافری به جمع و انرژی گرفتن توی اجتماعات دارند بیشتر جذب نتورک می شوند تا استارتاپ.

2- افراد استقلال طلب با روحیه ی پولدار شدن سریع تمایل بیشتری به نتورک دارند درحالی که استارتاپی ها ساختن و اجرای ایده هایشان را ارجح می دانند؛ اگر چه نتورکی ها هم سازمان می سازند. روحیه ی فروش در نتورکی ها بسیار پررنگ تر است در صورتیکه در استارتاپی ها افراد فنی زیادی را می بینیم که تخصص یا علاقه ای به فروش ندارند و ترجیح می دهند چیزی بسازند.

3- یکی از مهمترین تفاوت های این دو مسیر آن است که استارتاپ ساختن برای ماندن است ولی نتورک ساختن برای رفتن. کارآفرینان استارتاپشان را می سازند تا بمانند و بزرگش کنند و نتورکی ها سازمانی را می سازند تا پولدار شوند و بعد تصمیم دیگری بگیرند. نمی شود خوب و بد کرد و یکی را خوب و دیگری را بد دانست چراکه هر کدام ماهیت و مزیت های خودشان را دارند و بازاریابی شبکه ای چند لایه (mlm) یکی از قدرتمندترین استراتژی های بازاریابی در سراسر جهان است؛ البته هنوز انتخاب خود من کارآفرینی و استارتاپ است چراکه ساختن برای ماندن را دوست دارم و بعلاوه  لذت پیاده سازی بازاریابی چندلایه در استارتاپ و کسب و کار را نیز بارها چشیده ام و بازهم فرصتش را خواهم داشت تا خالق یک سیستم mlm دیگر باشم.

برای ما کارآفرینان، ساختن تجربه ی ناب زندگیست!

نیاز به کمک یا سوال دارید؟