برای درخواست همکاری یا پروژه با شماره 88275576-021 تماس بگیرید

Avatar for کیارش عباس زاده
کیارش عباس زاده

اندازه گیری اثربخشی مشاوره های استارتاپ و کسب و کار