BLS چیست؟

احتمالا واژه BLS را خیلی کم به این نام می شناسید با اینکه سالهاست وجود دارد و بسیاری کسب و کارها از جمله زودفود بر این اساس آغاز و توسعه یافته اند.

کلمه BLS کوتاه شده ی Bootstrapped Lean Startup است که به معنی شروع استارتاپ بدون سرمایه زیاد و به شیوه لین (نوپای ناب – Lean Startup) می باشد. این سرمایه اولیه کم عموما توسط خود کارآفرین، خانواده ای و دوستانش تامین می شود.

Bootstrapping یا بوت استرپ کردن یکی از شیوه های رایج برای شروع کسب و کار است چراکه بسیاری از کارآفرینان و موسسان استارتاپ ها در ابتدا یا سرمایه کمی در دسترس دارند و یا موفق به جذب سرمایه گذار نمی شوند بنابراین مجبورند با سرمایه کم آغاز کنند.

از سویی دیگر متدولوژی لین استارتاپ به سال 2008 و اریک ریس باز می گردد اگر چه درون مایه و هویت اصلی آن به شرق، کشور ژاپن و شرکت تویوتا تعلق دارد. در مدل ناب یک چرخه کلیدی وجود دارد:

Ideas → Build → Product → Measure → Data → Learn

در متد لین از بسیاری موارد غیر ضروری صرف نظر می شود تا سرعت افزایش پیدا کند و اگر پس از طی فازهای اولیه در مقطعی نیاز به سرمایه وجود داشته باشد این کار صورت خواهد گرفت. همچنین هدف گذاری و قرارداد دادن Milestone های صحیح به ارزیابی و اندازه گیری و رشد استارتاپ بسیار کمک می کند. مترهای مختلفی برای رصد مراحل رشد استارتاپ وجود دارد مانند KPI و OKR که هر کدام خاصیت ها، نقاط مثبت و منفی خودشان را دارند.

در بسیاری کشورها برای ترویج فرهنگ کارآفرینی، دوره های آموزش استارتاپ و کارآفرینی BLS به رایگان آموزش داده می شوند تا افراد روش های کم هزینه برای شروع کسب و کار خودشان را فرا بگیرند.

نیاز به کمک یا سوال دارید؟