برای درخواست همکاری یا پروژه با شماره 88275576-021 تماس بگیرید

مذاکره


منطق

منطق ! ! !

منطق نوشته جالبی خواندم که نمی دانم نویسنده آن کیست اما شاید بد نباشد آن را دوباره بخوانیم. شاگردی از استاد...