بهار 1393

تن رها کن تا نخواهی پیرهن.

این جمله ایست که همیشه بهم آرامش می دهد و قصد دارم سال جدید را با آن آغاز نمایم.

در کنار انبوه نعمت هایی که به لطف الهی به من ارزانی شده است، نعمت مادر، پدر و برادر آنهایی هستند که می درخشند و حضور مادربزرگ ها و سایر عزیزانم زندگی را برایم زیباتر می سازد.

آرزو می کنم سال پر برکت و همراه با سلامتی و شادی بیشتر برای همه فارسی زبانان باشد.

زیباییهایم سپاس،

وابستگی هایم رها.نیاز به کمک یا سوال دارید؟