IQ و EQ

تفاوت iq و eq
بطور کلی و بطور ساده، هوش به معنی قدرت تطبیق پذیری با شرایط است.
خیلی از ماها صرفا راجع به IQ چیزهایی شنیدیم و دلایل موفقیت یا عدم موفقیت رو در داشتن هوش بالا یا پایین می دونیم.
برخلاف هوش (IQ) که تقریبا در طول عمر انسان ثابت است، هوش عاطفی(EQ) بوسیله آموزش قابل یادگیری و ارتقا می باشد.
انسانها نمی توانند بدون یادگیری مهارتهای شناختی و ارتباطی هوش عاطفی به موفقیت زیادی دست یابند هر چند که هوش(IQ) بالایی داشته باشند.
در کشور ما افراد زیادی داریم که فقط با تکیه بر هوش خود سعی در حل مسائل زندگی دارند که میزان موفقیت آنها برابر با میزان موفقیت ایرانیان در کار تیمی است.
به عبارت دیگه اگرچه ما ایرانی ها نسبتا افراد با هوش زیاد داریم اما بدلیل فقدان هوش عاطفی که در زمینه شغلی گاهی میشه اون رو فرهنگ کار تیمی هم نامید، عموما دچار چالش و تضاد هستیم و بدنبال حل مساله در جایی خارج از خودمان می گردیم.

هوش عاطفی(EQ) و هوش (IQ)
هوش عاطفی(EQ) و هوش (IQ)
نیاز به کمک یا سوال دارید؟