برای درخواست همکاری یا پروژه با شماره 88275576-021 تماس بگیرید

لوگو لند

لوگولند
در اینجا لوگوی برخی از سازمانها، کسب و کارها و استارتاپ هایی که بعنوان مشاور یا منتور در کنارشان بوده ام، برای تجدید خاطره درج شده است. اگر لوگوی استارتاپ یا شرکت خودتان را پیدا نکردید، می توانید از طریق ایمیل برایمان ارسال کنید.