برای درخواست همکاری یا پروژه با شماره 88275576-021 تماس بگیرید

تگ: مکانیزم های ذهن


مکانیزم های تدافعی ذهن ما

مکانیزم های تدافعی ذهن ما

مکانیزم های تدافعی ذهن ما  ما انسانها مکانیزمهای متعدد و پیشرفته ای داریم برای ندیدن بخش هایی از خودمان و واقعیت های بیرونی که علاقه ای به دیدنشان نداریم. واقعیت ها و مسائلی که برایمان آزاردهنده هستند را......