تیم سازی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

BestTeam

همواره یکی از دغدغه های مدیریان انتخاب افراد شایسته به روشی است که در عین شایستگی بتوانند در کنار هم با کمترین چالش فعالیت کنند. از سویی دیگر استفاده بهینه از توانایی های پرسنل و کاهش سطح استرس آنها چالش های دیگری است که پیش روی مدیران می باشد و در بسیاری موارد زمان و ابزار لازم برای شناسایی و پیش بینی نقاط قوت و ضعف افراد در اختیار مدیران وجود ندارد لذا در هر سطحی از سازمانها نارضایتی و ناکارآمدی پرسنل دیده می شود. به عبارت دیگر بیشتر اوقات  آنچه در ذهن مدیران وجود دارد با آنچه در عمل بوسیله پرسنل در شرکت اتفاق می افتد اختلاف زیادی دارد و این امر موجب نارضایتی هم مدیران و هم پرسنل سازمان می شود.

امروز با گسترش علم مدیریت و روانشناسی بر اساس حیطه فعالیت و بازخورد مورد نیاز، روشهای نوینی وجود دارند که می توان از آنها به منظور افزایش اثرگذاری و کارآیی تیم و کاهش تضادها و تناقضات بین اعضای تیم استفاده نمود.

از جمله این روشها استفاده از علم شخصیت شناسی MBTI است که امروزه در سراسر دنیا رواج و کاربرد فراوانی دارد. این علم نه تنها در تیم سازی(Team Building) بلکه در رشد شخصی، مشاوره روابط، رهبری و بسیاری زمینه های دیگر نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

BTRI  که به معنی Belbin Team Role Inventory  و  MTR-i   به معنی Management Team Role Indicator  هر دو برای بکار گیری موثرتر افرادی با تیپ های شخصیتی متفاوت در تیم مورد استفاده گسترده قرار می گیرند.

در تیم سازی (Team Building) پرسنل به عنوان اعضای وابسته تیم‌ها درنظر گرفته می‌شوند و این شامل افرادی نیز می‌شود که به تنهایی کار می‌کنند. به طور کلی تیم سازی برای توسعه سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد اما قابلیت تعمیم برای سایر زمینه‌ها مانند تیم‌های ورزشی را نیز دارد. تیم سازی بر روی دست یابی به بیشترین کارآیی تمرکز می‌کند که ارتقای شخصی، ارتباط موثر و مثبت، مهارتهای رهبری و توانایی کار با یکدیگر به عنوان یک تیم را به همراه خواهد داشت. بعلاوه تیم سازی به عمل انتخاب و تشکیل یک تیم از ابتدا نیز گفته می‌شود که شامل نیازسنجی، مصاحبه، سنجش و انتخاب، سازماندهی و رهبری می شود.

در تشکیل یک تیم فاکتورهای مهمی دخیل هستند؛ 5 فاکتور مهم زیر نقش تعیین کننده و بنیادین در موفقیت تیم ایفا می‌کنند و در تیم سازی با MBTI  و MTR-i  بسیار مورد توجه قرار می گیرند.

1)      اعضای تیم

2)      روابط تیمی

3)      حل مساله بصورت تیمی

4)      رهبری تیم

5)      محیط سازمانی

استفاده از این مدلها سبب می شود که بهترین و موثرترین افراد در جایگاه مناسب تیمی قرار بگیرند و وظایف و روابط بین آنها بصورتی تعریف شود که تیم از لحاظ رهبری تیمی، روابط داخل تیمی، ارتباط با بیرون، حل مساله، رفع تناقضات و کاهش استرس و تنش در بهترین سطح ممکن قرار بگیرد. در نتیجه همه این فعالیت ها توان تولید و بازده تیم افزایش می یابد که سود بیشتر و بطور غیر مستقیم کاهش هزینه های را  برای سازمان در بر دارد. به علاوه مدیریت و هدایت پذیری تیم تا حد زیادی با وضوح و سهولت بیشتری امکان پذیر خواهد بود.

[/vc_column_text][vc_btn title=”کارگاه های تیم سازی” color=”success” size=”xs” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.abbaszadeh.org%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25aa%25db%258c%25d9%2585-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c-%25d8%25ad%25d8%25b1%25d9%2581%25d9%2587-%25d8%25a7%25db%258c%2F|||”][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید